Akademiprogram: Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life), utlysning för konsortier, preliminär ansökan

2.4.2019
24.4.2019 kl 16.15 finsktid
1.1.2020 - 31.12.2023
Beslutad
  • Utlysningens finansieringsbudget högst 6 miljoner euro
  • Den sökande är ett konsortium

Utöver konsortieutlysningen ordnas en tilläggsutlysning. I tilläggsutlysningen kan forskare som har pågående finansiering från Akademin delta.

Akademiprogrammet Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life) siktar till att förstå genomets funktion och struktur i ett helhetsperspektiv. Programmet ökar kunskapen om hur olika mekanismer skapar kontakter mellan genomets olika delar och mellan gennätverk och hur dessa kontakter styr livets funktioner. Programbeskrivningen ger närmare information om programmets bakgrund, mål, teman och bedömningskriterier. Läs hela utlysningstexten och bedömningskriterierna nedan.

Projektets ansvariga ledare ska vara en forskare som har avlagt doktorsexamen eller en forskare på professors- eller docentnivå. Finansieringen kan sökas av konsortier bestående av två eller flera forskargrupper från en eller flera forskningsorganisationer.

Programmet har en total finansieringsbudget på 6 miljoner euro. Ett konsortium kan ansöka om högst 1 miljon euro i finansiering. Ett enskilt delprojekt i ett konsortium kan stå för högst 70 procent av den totala summa som söks för konsortiet.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också -innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?