FI EN

Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life) 2020–2023

 

Akademiprogrammet Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life) siktar till att förstå genomets funktion och struktur i ett helhetsperspektiv. Programmet ökar kunskapen om hur olika mekanismer skapar kontakter mellan genomets olika delar och mellan gennätverk och hur dessa kontakter styr livets funktioner. Hur påverkar individuella skillnader exempelvis i genomet en organisms anpassning till akut och kronisk stress? Vilka förändringar sker då i organismens inre molekylära mekanismer? Hur påverkar genomets och miljöfaktorernas interaktionsmekanismer fenotypen?

Akademiprogrammet betonar grundforskning och producerar viktig och övergripande kunskap om de regleringsnätverk som styr cellernas, vävnadernas och individens funktion. Sådan helhetsbetonad kunskap uppnås genom att förena nya molekylärbiologiska och bioinformatiska verktyg. Forskning i regleringsnätverken möjliggörs tack vare en stark utveckling av de forskningsmetoder som på djupet analyserar olika informationsnivåer i hela genomet. Akademiprogrammet uppmuntrar och främjar såväl ibruktagandet av nya forskningsmetoder som även nya vetenskapliga förhållningssätt inom det finländska vetenskapssamfundet och förnyar därmed märkbart forskningen inom området. I programmets konsortier förverkligas ett nära samarbete mellan forskare inom olika ämnesområden, vilket öppnar olika nya perspektiv och, som ett resultat av en bredare granskning av fenomen, eventuellt möjliggör vetenskapliga genombrott i viktiga biologiska grundfrågor. Målet är även att uppmärksamma de möjligheter som existerande forskningsinfrastrukturer erbjuder.

Programmets mål

  • I programmet eftersträvas en bred förståelse av organismers regleringsnätverk i stället för enskilda molekylära förändringar.
  • I programmet produceras ny kunskap om viktiga regleringsmekanismer på cell-, individ- och/eller populationsnivå genom att utnyttja nya molekylärbiologiska metoder.
  • Programmet främjar ibruktagande av de senaste forskningsmetoderna, ett effektivt utnyttjande av existerande forskningsinfrastrukturer och samarbete mellan olika experter.
logo RLife medium.jpg
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »