Utvecklingsforskning - DEVELOP (2018-2022)

DEVELOP analyserar frågor kring den globala utvecklingen som gagnar utvecklingsländernas utveckling. Programmet tar fram kunskap för att lösa problem som gäller t.ex. hälsovården, naturresurser, ekonomi och utbildning.

Inom akademiprogrammet för utvecklingsforskning finansieras mångvetenskaplig och problembaserad forskning kring globala utvecklingsfrågor som är till fördel för utvecklingsländer och som utnyttjar finländskt kunnande inom området.

Programmets teman grundar sig på Finlands utvecklingspolitiska målsättningar samt på FN:s mål för hållbar utveckling.

Utvecklingsforskning beskriver och tolkar utvecklingens olika dimensioner, hjälper oss att se de faktorer som hindrar utvecklingen och söker medel med vilka dessa hinder kan undanröjas. På det praktiska planet är målet att ta fram dels sådan kunskap som behövs då man löser problem t.ex. inom hälsovård, naturresurser, ekonomi och utbildning, dels kunskap om internationella, nationella och kulturella system och de begränsningar och möjligheter de innebär för utvecklingen.

Forskningen kan också gälla andra teman som är relevanta för de uppställda målen och för Finlands utvecklingssamarbete och -politik, såsom en kritisk granskning av utvecklingspolitiken och -målen och frågeställningar som gäller hållbar utveckling inom naturbruket, ekonomin och samhället.

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning är ett forskningsprogram som Finlands Akademi och Utrikesministeriet gemensamt bereder. Programmets utlysning öppnas i september 2017. Inom programmet finansieras fyraåriga forskningsprojekt; finansieringsperioden inleds i början av 2018.

Mer information

  • programchef Mikko Ylikangas, tfn 029 533 5143
  • programchef Sara Illman, tfn 029 533 5119
  • projektsekreterare Ritva Helle, tfn 029 533 5023

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?