Akatemiaohjelmat

Akatemiaohjelma on temaattinen, tavoitteellinen ja koordinoitu kokonaisuus, jossa monimuotoisella ohjelmatoiminnalla tuetaan korkeatasoista, uudistuvaa ja vaikuttavaa tutkimusta sekä edistetään kansainvälistä ja kansallista tutkimusyhteistyötä.

Akatemiaohjelmissa voivat korostua

 • nousevan tutkimusalan vahvistaminen
 • yhteiskunnan haasteisiin liittyvän tutkimuksen tukeminen
 • kansallinen ja kansainvälinen rahoitusyhteistyö
 • suomalaisten tutkijoiden tukeminen kansainvälisessä yhteistyössä ja rahoitushauissa
 • vaikuttaminen esimerkiksi kansainvälisten hakujen sisältöihin.

Akatemiaohjelmien aiheet voivat syntyä tieteen lähtökohdista ja ennakoinnin avulla yhteiskunnallisesti tärkeiksi tunnistetuista tarpeista.

Suomen Akatemian hallitus tekee päätökset akatemiaohjelmien käynnistämisestä ja niiden rahoituksesta.  Ohjelmaa rahoitetaan vähintään neljä vuotta. Vuonna 2021 Akatemialla on käynnissä 15 akatemiaohjelmaa.

  ""
  Arktinen alue on voimakkaan muutoksen kohteena niin ilmastollisesti, ympäristöllisesti, geopoliittisesti, taloudellisesti kuin sosiokulttuurisestikin. Arktinen akatemiaohjelma ARKTIKO (2014–2020) tutkii arktisen alueen kehitykseen...
  ""
  BioFuture2025 hakee parhaita ideoita ja uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä tutkimusta, joka avaa biotaloudelle uusia kehityspolkuja. Tavoitteena on biopohjaisiin ratkaisuihin perustuva talous, joka hillitsee ilmastonmuutosta ja luonnonresurssien...
  ""
  DIGIHUMissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä. Ohjelmassa tarkastellaan digitalisaation...
  ""
  Elämän molekulaariset säätelyverkostot (R’Life) -akatemiaohjelma selvittää, miten erilaiset mekanismit luovat kontakteja eliöiden genomin eri osien ja geeniverkostojen välille ja miten nämä...
  Hiili hyödyksi -logo
  Hiili hyödyksi etsii ratkaisuja vihreän kemian teollisten tuotteiden valmistukseen CO2-päästöistä. Tutkimusaloja ovat synteettinen kemia ja katalyysitutkimus, prosessitekniikka ja systeemiset tutkimukset, teollinen...
  ""
  CLIHEssä tutkitaan ja ennakoidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveysriskejä ja epävarmuustekijöitä sekä terveysvaikutusten yhteiskunnallisia seurauksia. Ohjelma etsii keinoja torjua haitallisia terveysvaikutuksia ja...
  Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa-logo
  Romulus tutkii kriittisten metallien esiintymistä ja niiden kemiallista luonnetta yhdistettynä kaupunkien kiertotalouteen. Ohjelmassa tutkitaan prosesseja, tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat kestävään...
  ""
  Kehitystutkimuksen akatemiaohjelma järjestää tiistaina 14.12. klo 10–15.30 verkkoseminaarin, jossa DEVELOP-tutkijat esittelevät tutkimushankkeitaan. Lue lisää ja ilmottaudu. DEVELOPissa tutkitaan globaalin...
  ""
  MediaSoc etsii, analysoi ja selittää aiheeseen liittyviä yhteiskunnallisia käsitteitä, ilmiöitä ja kehityssuuntia. Se tuottaa tietoa, arvioita ja innovaatioita yhteiskunnassa, poliittisessa kulttuurissa ja...
  ""
  MISU pureutuu harvinaisten, erityisesti metallisten mineraalien esiintymiseen, ominaisuuksiin, prosessointiin, käyttöön ja kierrätykseen sekä metallisia mineraaleja korvaaviin materiaaleihin. Vastuullinen kaivos- ja...
  Resilience-akatemiaohjelman logo
  Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) -akatemiaohjelman tavoitteena on tukea ja nopeuttaa COVID-19-pandemiaan sekä muihin yhteiskunnallisiin kriiseihin liittyvää tutkimusta ja sen...
  ""
  RADDESS tutkii uudenlaisia, laitelähtöisiä ja toiminnallisia säteilyilmaisinkokonaisuuksia terveyden ja turvallisuuden alueella. Ohjelmassa luodaan uutta teknologiaa, joka yhdistelee eri tietolähteistä saatua...
  ""
  AIPSE edistää tieteellisiä läpimurtoja hankkeissa, joissa korkeatasoinen tekoälytutkimus yhdistyy korkeatasoiseen fysikaalisen tieteen tai tekniikan tutkimukseen ja joissa tekoälyn rooli tutkimuksellisen läpimurron...
  ""
  Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma luo uusia, rohkeita tutkimusavauksia merkittävistä sairauksista aiheutuvien terveysongelmien vähentämiseksi. Ohjelma korostaa tutkimuksen merkitystä kansanterveydellisten...
  ""
  Energia on maailmanlaajuisesti ajankohtainen aihe. Nyt tehtävät valinnat ja ratkaisut muovaavat tulevaisuuttamme vuosikymmeniksi eteenpäin. Energiainfrastruktuurit muuttuvat ja nykyisten ratkaisujen rinnalle on syntymässä...
  ""
  pHealth keskittyy terveydenhoidon muutoksen tutkimiseen ja selvittää sairauksien yksilöllisiä ja geneettisiä syitä sekä hoidollisia kysymyksiä. Tutkimus ulottuu yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joita...
  1990-luvun talouskriisi -tutkimusohjelma, LAMA (1998-2001) Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta, AKVA (2012-2016) Arktinen akatemiaohjelma, ARKTIKO (2014-2020) Asumisen tulevaisuus ASU-LIVE (2011-2015) Avaruustutkimusohjelma,...

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?