Akatemiaohjelmat

Akatemiaohjelma on temaattinen, tavoitteellinen ja koordinoitu kokonaisuus, jossa monimuotoisella ohjelmatoiminnalla tuetaan korkeatasoista, uudistuvaa ja vaikuttavaa tutkimusta sekä edistetään kansainvälistä ja kansallista tutkimusyhteistyötä.

Akatemiaohjelmissa voivat korostua

 • nousevan tutkimusalan vahvistaminen
 • yhteiskunnan haasteisiin liittyvän tutkimuksen tukeminen
 • kansallinen ja kansainvälinen rahoitusyhteistyö
 • suomalaisten tutkijoiden tukeminen kansainvälisessä yhteistyössä ja rahoitushauissa
 • vaikuttaminen esimerkiksi kansainvälisten hakujen sisältöihin.

Akatemiaohjelmien aiheet voivat syntyä tieteen lähtökohdista ja ennakoinnin avulla yhteiskunnallisesti tärkeiksi tunnistetuista tarpeista.

Suomen Akatemian hallitus tekee päätökset akatemiaohjelmien käynnistämisestä ja niiden rahoituksesta.  Ohjelmaa rahoitetaan vähintään neljä vuotta. Vuonna 2024 Akatemialla on käynnissä kuusi akatemiaohjelmaa.

  Bio Future 2025
  BioFuture2025 hakee parhaita ideoita ja uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä tutkimusta, joka avaa biotaloudelle uusia kehityspolkuja. Tavoitteena on biopohjaisiin ratkaisuihin perustuva talous, joka hillitsee ilmastonmuutosta ja luonnonresurssien...
  climate-synergy
  Ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimuksen akatemiaohjelma (Climate-Synergy) tutkii ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia niin ympäristössä kuin yhteiskunnassa ja etsii ratkaisuja hiilineutraalin tulevaisuuden...
  Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa-logo
  Romulus tutkii kriittisten metallien esiintymistä ja niiden kemiallista luonnetta yhdistettynä kaupunkien kiertotalouteen. Ohjelmassa tutkitaan prosesseja, tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat kestävään...
  Develo2
  DEVELOP2 on Suomen Akatemian ja ulkoministeriön yhteisesti rahoittama kehitystutkimuksen akatemiaohjelma. DEVELOP2-ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä, ilmiökeskeistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, jonka kohteena...
  Active logo
  Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma ACTIVE edistää fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta. Ohjelma tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseksi suuntaamalla...
  Resilience-akatemiaohjelman logo
  Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) -akatemiaohjelman tavoitteena on tukea ja nopeuttaa COVID-19-pandemiaan sekä muihin yhteiskunnallisiin kriiseihin liittyvää tutkimusta ja sen...

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?