Akatemiaohjelmat

Akatemiaohjelma on temaattinen, tavoitteellinen ja koordinoitu kokonaisuus, jossa monimuotoisella ohjelmatoiminnalla tuetaan korkeatasoista, uudistuvaa ja vaikuttavaa tutkimusta sekä edistetään kansainvälistä ja kansallista tutkimusyhteistyötä.

Akatemiaohjelmissa voivat korostua

 • nousevan tutkimusalan vahvistaminen
 • yhteiskunnan haasteisiin liittyvän tutkimuksen tukeminen
 • kansallinen ja kansainvälinen rahoitusyhteistyö
 • suomalaisten tutkijoiden tukeminen kansainvälisessä yhteistyössä ja rahoitushauissa
 • vaikuttaminen esimerkiksi kansainvälisten hakujen sisältöihin.

Akatemiaohjelmien aiheet voivat syntyä tieteen lähtökohdista ja ennakoinnin avulla yhteiskunnallisesti tärkeiksi tunnistetuista tarpeista.

Suomen Akatemian hallitus tekee päätökset akatemiaohjelmien käynnistämisestä ja niiden rahoituksesta.  Ohjelmaa rahoitetaan vähintään neljä vuotta. Vuonna 2022 Akatemialla on käynnissä 13 akatemiaohjelmaa.

  ""
  BioFuture2025 hakee parhaita ideoita ja uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä tutkimusta, joka avaa biotaloudelle uusia kehityspolkuja. Tavoitteena on biopohjaisiin ratkaisuihin perustuva talous, joka hillitsee ilmastonmuutosta ja luonnonresurssien...
  ""
  DIGIHUMissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä. Ohjelmassa tarkastellaan digitalisaation...
  ""
  Elämän molekulaariset säätelyverkostot (R’Life) -akatemiaohjelma selvittää, miten erilaiset mekanismit luovat kontakteja eliöiden genomin eri osien ja geeniverkostojen välille ja miten nämä...
  Hiili hyödyksi -logo
  Hiili hyödyksi etsii ratkaisuja vihreän kemian teollisten tuotteiden valmistukseen CO2-päästöistä. Tutkimusaloja ovat synteettinen kemia ja katalyysitutkimus, prosessitekniikka ja systeemiset tutkimukset, teollinen...
  ""
  CLIHEssä tutkitaan ja ennakoidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveysriskejä ja epävarmuustekijöitä sekä terveysvaikutusten yhteiskunnallisia seurauksia. Ohjelma etsii keinoja torjua haitallisia terveysvaikutuksia ja...
  climate-synergy
  Ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimuksen akatemiaohjelma (Climate-Synergy) tutkii ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia niin ympäristössä kuin yhteiskunnassa ja etsii ratkaisuja hiilineutraalin tulevaisuuden...
  Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa-logo
  Romulus tutkii kriittisten metallien esiintymistä ja niiden kemiallista luonnetta yhdistettynä kaupunkien kiertotalouteen. Ohjelmassa tutkitaan prosesseja, tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat kestävään...
  Develo2
  DEVELOP2 on Suomen Akatemian ja ulkoministeriön yhteisesti rahoittama kehitystutkimuksen akatemiaohjelma. DEVELOP2-ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä, ilmiökeskeistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, jonka kohteena...
  ""
  DEVELOPissa tutkitaan globaalin kehityksen kysymyksiä, jotka hyödyttävät kehitysmaiden kehitystä. Ohjelma tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen...
  Active logo
  Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma edistää fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta. Ohjelma tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseksi suuntaamalla...
  ""
  MediaSoc etsii, analysoi ja selittää aiheeseen liittyviä yhteiskunnallisia käsitteitä, ilmiöitä ja kehityssuuntia. Se tuottaa tietoa, arvioita ja innovaatioita yhteiskunnassa, poliittisessa kulttuurissa ja...
  Resilience-akatemiaohjelman logo
  Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) -akatemiaohjelman tavoitteena on tukea ja nopeuttaa COVID-19-pandemiaan sekä muihin yhteiskunnallisiin kriiseihin liittyvää tutkimusta ja sen...
  ""
  RADDESS tutkii uudenlaisia, laitelähtöisiä ja toiminnallisia säteilyilmaisinkokonaisuuksia terveyden ja turvallisuuden alueella. Ohjelmassa luodaan uutta teknologiaa, joka yhdistelee eri tietolähteistä saatua...
  ""
  Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma luo uusia, rohkeita tutkimusavauksia merkittävistä sairauksista aiheutuvien terveysongelmien vähentämiseksi. Ohjelma korostaa tutkimuksen merkitystä kansanterveydellisten...

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?