Forskning för hälsan (TERVA), 2018–2022

TERVA tar fram djärva nya forskningsinitiativ för att minska hälsoproblem som beror på de stora sjukdomarna. Programmet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning för att lösa stora utmaningar för folkhälsan. I programmet ingår ett nytt slags samarbete mellan Akademin och stiftelser.

Akademiprogrammet Forskning för hälsan (TERVA) bidrar till att ta fram djärva nya forskningsinitiativ för att lösa hälsorelaterade problem som beror på kroniska och icke-smittosamma sjukdomar. Det finns fortfarande många olösta frågor vad gäller majoriteten av de sjukdomar som drabbar människors livskvalitet, samhället och ekonomin. De viktigaste genombrotten beträffande folkhälsan uppstår ofta tack vare oväntade resultat som bygger på högklassig grundforskning och risktagning.

Målet med detta akademiprogram är att framhäva betydelsen av vetenskaplig forskning i arbetet för att lösa stora utmaningar för folkhälsan. Programmet ska bidra till att främja dels vetenskaplig förnyelse och stort genomslag, dels ett nytt slags samspel mellan de finansiärer och stiftelser som stöder forskning kring sjukdomar. Målet med samarbetet är att lägga finansieringsansvaret på en bredare bas. Hjärnstiftelsen i Finland, Stiftelsen för pediatrisk forskning, Medicinska Stiftelsen i Finland och Cancerstiftelsen deltar i samarbetet.

I programmets första utlysning år 2017 uppmuntrades de sökande att skapa forskningsansatser med risktagning som motiverades genom resultatens potentiellt betydande slagkraft när det gäller att främja folkhälsan. Projekten som valdes till programmet förutsattes tillämpa nya, fördomsfria tillvägagångssätt som överskrider tidigare gränser. En fortsatt utlysning riktades år 2020 till forskare som finansierats genom programmets första utlysning. Syftet var att utvärdera hur forskningsprojekten framskridit samt den vetenskapliga kvaliteten, nyhetsvärdet och genomslaget hos den forskningsplan som utarbetats för den fortsatta perioden. De forskningsprojekt som var mest framgångsrika i bedömningen beviljades fortsatt finansiering för två år (2021-2022).

Mer information

  • programchef Sara Illman, tfn. 0295 335 119
  • programchef Heikki Vilen, tfn. 0295 335 135
  • planerare Tiina Neuvonen, tfn. 0295 335 076

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?