Individualiserad hälsa - Från gener till samhället pHealth, 2015-2021

TERVA tar fram djärva nya forskningsinitiativ för att minska hälsoproblem som beror på de stora sjukdomarna. Programmet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning för att lösa stora utmaningar för folkhälsan. I programmet ingår ett nytt slags samarbete mellan Akademin och stiftelser.

Kärnan i akademiprogrammet Individualiserad hälsa (pHealth 2015–2019) är individualiserad medicin (eng. personalised medicine), en utvecklingslinje som bekräftats som en ny och genomgripande samt globalt sett central ändringsfaktor inom hälsovården. I den individualiserade medicinen ingår ett nytt sätt att förstå, klassificera, diagnosticera, förebygga och behandla sjukdomar samt främja hälsa. Den baserar sig på den enskilda människans gener och deras funktion, fastställande av cellernas biokemi och fysiologi, och utnyttjande av denna information.

Utvecklingen av teknologi som skräddarsytts för individer gör det möjligt att noggrannare följa upp patienter under exempelvis vården eller efter ingrepp. Detta kräver anordningar och redskap som är bättre och exaktare jämfört med nuläget, såsom diagnostisk avbildning av patienter och analys av bilder och sensorer som går att avläsa på distans. Inom informationsteknologin behövs det även nya produkter och användarsystem, som tar användarens och kundens synpunkter i betraktande.

Programmet genomförs till gagn för grundforskningen och med utnyttjande av genetisk data eller på denna baserad hälsokunskap till nytta för individen och samhället.

Mer information

  • programchef Heikki Vilen, tfn 0295 335 135
  • programchef Sara Illman, tfn. 0295 335 119
  • planerare Tiina Neuvonen, tfn 0295 335 076

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?