Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life) 2020–2023

R’Life undersöker hur olika mekanismer skapar kontakter mellan genomets olika delar och gennätverk och hur dessa kontakter styr livets funktioner. Programmet tar fram kunskap om de regleringsnätverk som styr cellernas, vävnadernas och individens funktion.

Akademiprogrammet Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life) siktar till att förstå genomets funktion och struktur i ett helhetsperspektiv. Programmet ökar kunskapen om hur olika mekanismer skapar kontakter mellan genomets olika delar och mellan gennätverk och hur dessa kontakter styr livets funktioner. Hur påverkar individuella skillnader exempelvis i genomet en organisms anpassning till akut och kronisk stress? Vilka förändringar sker då i organismens inre molekylära mekanismer? Hur påverkar genomets och miljöfaktorernas interaktionsmekanismer fenotypen?

Akademiprogrammet betonar grundforskning och producerar viktig och övergripande kunskap om de regleringsnätverk som styr cellernas, vävnadernas och individens funktion. Sådan helhetsbetonad kunskap uppnås genom att förena nya molekylärbiologiska och bioinformatiska verktyg. Forskning i regleringsnätverken möjliggörs tack vare en stark utveckling av de forskningsmetoder som på djupet analyserar olika informationsnivåer i hela genomet. Akademiprogrammet uppmuntrar och främjar såväl ibruktagandet av nya forskningsmetoder som även nya vetenskapliga förhållningssätt inom det finländska vetenskapssamfundet och förnyar därmed märkbart forskningen inom området. I programmets konsortier förverkligas ett nära samarbete mellan forskare inom olika ämnesområden, vilket öppnar olika nya perspektiv och, som ett resultat av en bredare granskning av fenomen, eventuellt möjliggör vetenskapliga genombrott i viktiga biologiska grundfrågor. Målet är även att uppmärksamma de möjligheter som existerande forskningsinfrastrukturer erbjuder.

Mer information

  • programchef Heikki Vilen, tfn. 0295 335 135
  • programchef Sara Illman, tfn. 029 533 5119
  • planerare Tiina Neuvonen, tfn. 0295 335 076

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?