Idrottsforskning

Akademiprogrammet för idrottsforskning främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott. Programmet tar fram ny kunskap för att främja idrott genom att rikta finansiering till högklassig, innovativ och flervetenskaplig idrottsforskning.

Idrottsforskning erbjuder forskningsbaserad kunskap som ger ökad förståelse för och bidrar till lösningar på samhällsutmaningar kopplade till fysisk aktivitet, motion och idrott. Forskningens resultat kan bidra till att förbättra förutsättningarna för en fysiskt aktiv livsstil och för jämlikhet. för att öka deltagandet i idrott och motion och för att stärka resultat och ansvarsfullhet inom elitidrott.,. Akademiprogrammet främjar internationellt och nationellt forskningssamarbete samt dialogen mellan forskare och beslutsfattare, för att i ett bredare perspektiv stärka forskningens samhälleliga genomslag.

Inom programmet samarbetar Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Akademi så att de idrottspolitiska mål som riksdagen har satt upp för idrottsforskningens statsunderstöd kan förverkligas på bästa möjliga sätt.

Finlands Akademi kommer årligen att öppna en utlysning av finansiering inom akademiprogrammet för idrottsforskning. Utlysningen öppnas i samband med vinterutlysningen så att den första utlysning löper ut den 17.1.2024.

Programmets teman fastslås enligt i enlighet med ministeriets riktgivande dokument för kunskapsbaserad ledning inom idrott (Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja, endast ett sammandrag tillgängligt på svenska). Undervisnings- och kulturministeriet har fastslagit följande temaområden för finansieringen:

  • Främjande av en aktiv livsstil
  • Tillgänglighet till idrott och motion på lika villkor
  • Ökat deltagande i idrott och motion
  • Resultatrik och ansvarsfull elitidrott

Forskningsprojekten inom programmet bör omfatta ett eller flera av dessa temaområden. En målsättning är att stödja projekt inom olika forskningsområden. Samarbete mellan idrottsforskningens olika vetenskapsgrenar ses som en fördel. Uppmärksamhet fästs också vid projektens vidare samhälleliga genomslag samt relevans och tillämpningsmöjligheter som stöd för idrottspolitiskt beslutsfattande.

Tidtabell av utlysningen

Mer information

  • programchef Sara Illman, tfn. 0295 335 119
  • vetenskapsrådgivare Rita Rinnankoski-Tuikka, tfn. 0295 335 096
  • planerare Sanna Hytönen, tfn. 0295 335 032

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?