Idrottsforskning

Akademiprogrammet för idrottsforskning främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott. Programmet tar fram ny kunskap för att främja idrott genom att rikta finansiering till högklassig, innovativ och flervetenskaplig idrottsforskning.

Idrottsforskning erbjuder forskningsbaserade lösningar på många samhällsutmaningar. Forskningens resultat kan bidra till att förbättra folkhälsan genom att möjliggöra bättre förutsättningar för fysisk aktivitet och förebygga utslagning och fysisk inaktivitet. Akademiprogrammet främjar internationellt och nationellt forskningssamarbete samt dialogen mellan forskare och beslutsfattare, för att i ett bredare perspektiv stärka forskningens samhälleliga genomslag.

Inom programmet samarbetar Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Akademi så att de idrottspolitiska mål som riksdagen har satt upp för idrottsforskningens statsunderstöd kan förverkligas på bästa möjliga sätt.

Finlands Akademi kommer årligen att öppna en utlysning av finansiering inom akademiprogrammet för idrottsforskning. Utlysningen öppnas i samband med vinterutlysningen så att den första utlysning löper ut den 17.1.2024.

Programmets teman fastslås enligt i enlighet med ministeriets riktgivande dokument för kunskapsbaserad ledning inom idrott (Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja, endast ett sammandrag tillgängligt på svenska). Det nuvarande dokumentet är i kraft 2020–2024 och fungerar som utgångspunkt för den första utlysningen. Undervisnings- och kulturministeriet och Statens idrottsråd har i dokumentet fastslagit följande temaområden för finansieringen:

  • Främjande av en aktiv livsstil
  • Tillgänglighet till idrott och motion på lika villkor
  • Ökat deltagande i idrott och motion
  • Resultatrik och ansvarsfull elitidrott

Forskningsprojekten inom programmet bör omfatta ett eller flera av dessa temaområden. En målsättning är att stödja mångvetenskapliga och omfattande projekt med goda tillämpningsmöjligheter.  Samarbete mellan idrottsforskningens olika vetenskapsgrenar ses som en fördel.

Tidtabell av utlysningen

Mer information

  • programchef Sara Illman, tfn. 0295 335 119
  • vetenskapsrådgivare Rita Rinnankoski-Tuikka, tfn. 0295 335 096
  • planerare Sanna Hytönen, tfn. 0295 335 032

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?