Digital humanvetenskap (DIGIHUM) 2016-2022

DIGIHUM utnyttjar digital teknik och modern datavetenskap i insamlingen, hanteringen och analysen av forskningsdata inom humaniora och samhällsvetenskaper. Programmet granskar digitaliseringen som ett kulturellt och samhälleligt fenomen.

Digital humanvetenskap (eng. digital humanities) är ett nytt begrepp som syftar på användning av ny teknik inom den humanistiska och den samhällsvetenskapliga forskningen. Akademiprogrammet Digital humanvetenskap (DIGIHUM 2016–2019) behandlar nya metoder och tekniker där digital teknik och den moderna datavetenskapens metoder används i insamlingen, hanteringen och analysen av humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsmaterial.

Finland har en stark tradition inom digital humanvetenskap. Genom att samla och förena det idag spridda kunnandet har landet möjligheter att nå världstoppen inom detta snabbt avancerande område. Programmet utgår från behoven inom grundforskningen, men den teknologiska utvecklingen erbjuder också praktiska tillämpningsmöjligheter som det lönar sig att utforska.

Då forskningen utvecklas krävs brett samarbete mellan forskare, tekniska experter, representanter för s.k. minnesorganisationer (bibliotek, arkiv) samt personer som administrerar och utvecklar databaser. I programmet granskas dessutom digitaliseringsutvecklingen som ett kulturellt och samhälleligt fenomen.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn 029 533 5136
  • programchef Mikko Ylikangas, tfn 029 533 5143
  • planerare Sanna Hytönen, tfn 029 533 5032

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?