Media och samhälle (MediaSoc)

MediaSoc identifierar, analyserar och förklarar samhälleliga begrepp, fenomen och utvecklingstrender inom programmets tema. Det tar fram kunskap, uppskattningar och innovationer som svarar mot aktuella trender som uppstår i samhället, den politiska kulturen och de snabbt föränderliga medierna.

Samhället har medifierats. Ett nytt slag av mediemättnad kan skönjas såväl i ekonomin, politiken och civilsamhället som i människornas vardagliga relationer. Medierna har på en och samma gång blivit en viktigare, mer komplicerad och allt oförutsägbarare faktor som påverkar hela samhällets och kulturens utformning.

Akademiprogrammet Media och samhälle förnyar samhällsforskningen i Finland genom att föra samman olika forskningsgrenar och infallsvinklar och koppla dem till en aktuell tematik av största samhälleliga relevans. Programmets mångvetenskapliga infallsvinkel tar sikte på att identifiera, analysera och förklara samhälleliga begrepp, fenomen och utvecklingstrender i anknytning till ämnet – samt öppna horisonter för nya lösningar och samhälleliga val.

Finansieringsperioden börjar den 1 januari 2019 och slutar den 31 december 2022.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn 029 533 5136
  • programchef Mikko Ylikangas, tfn +358 29 533 5143
  • projektsekreterare Ritva Helle, tfn 029 533 5023

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?