Avslutade program

 • 1990-talets ekonomiska kris, LAMA (1998-2001)
 • Affärskunnande, LIIKE 2 (2006–2009)
 • Akademiprogrammet för det arktiska området, ARKTIKO (2014-2020)
 • Arbetets och välfärdens framtid, WORK (2008–2011)
 • Beroendefrågor, ADDIKTIO (2007–2010)
 • Beräkningsvetenskaper LASTU (2010–2016)
 • Biodivesitetsforskning, andra skedet, FIBRE (1997-2002)
 • Biologiska funktioner, LIFE 2000 (2000-2003)
 • Barns och ungdomars välfärd och hälsa, SKIDI-KIDS (2010–2015)
 • Cellbiologi, SOLU (1998-2001)
 • Datatekniska lösningar inom maskin-, byggnads- och automationsteknik, KITARA (2005–2009)
 • Ekologiskt byggande, EKORA (1995-1999)
 • Elektroniska material och mikrosystem, EMMA (1999-2002)
 • Finländarnas kunskaper i matematik och naturvetenskap år 2002,  MALU 2002 (1998-2000)
 • Finländska företag och den globala konkurrensens utmaningar, LIIKE (2001-2004)
 • Forskning för global förändring, FIGARE (1999-2002)
 • Forskning i forskning
 • Forskningsprogrammet för atmosfäriska förändringar, SILMU (1990–1995)
 • Forskningsprogrammet för beroendefrågor (2007-2010)
 • Forskningsprogrammet för fiske (1994–1998)
 • Fotonik och moderna avbildningsmetoder (2010–2013)
 • Framtidens boende, ASU-LIVE (2011–2015)
 • Framtidens elektronik, TULE (2004-2006)
 • Framtidens maskin- och tillverkningsteknik, TUKEVA (2000-2003)
 • Genomforskning, GEENI (1994-2000)
 • Genmodifierade organismers inverkan pä miljö, samhälle och hälsa, ESGEMO (2004-2007)
 • Hållbar användning av naturresurser, SUNARE (2001-2004)
 • Hållbar energi, SusEn (2008–2014)
 • Hållbar hantering av akvatiska naturresurser, AKVA (2012–2016)
 • Hållbar produktion, hållbara produkter, KETJU (2006–2013)
 • Hälsa ur kohorter och biobanker, COHORT (2017-2020)
 • Hälso- och andra välfärdsskillnader mellan olika befolkningsgrupper, TERO (1998-2000)
 • Hälsovårdsforskning, TERTTU (2004-2007)
 • Hälsofrämjande, TERVE (2001-2004)
 • Industriell formgivning (2004-2007)
 • Informationsforskning, TIETO (1996-2001)
 • Kahden puolen Pohjanlahtea/Svenskt i Finland - finskt i Sverige (2000 - 2003)
 • Klimatförändringen, FICCA (2011–2014)
 • Landsbygdens ekonomiska anpassning (1994–1998)
 • Life as Learning, LEARN (2002-2006)
 • Lärande och kunnande i framtiden, TULOS (2014-2017)
 • Makten i Finland, VALTA (2007–2010)
 • Marginalisering, ojämlikhet och etniska relationer i Finland, SYREENI (2000-2003)
 • Matematiska metoder och modeller, MaDaMe (2000-2003)
 • Material- och strukturforskning, MATRA (1994-2000)
 • Materialvetenskap för skogsprodukter, WOOD WISDOM (1998-2001)
 • Mediakultur, MEDIA (1999-2002)
 • Mikrober och människan, MICMAN (2003-2005)
 • Miljöhälsa, SYTTY (1998-2001)
 • Miljö och lag, ENVLAW (2005–2008)
 • Mineraltillgångar och materialersättning, MISU (2014-2021)
 • Molekylepidemiologi och molekylevolution (1997-1999)
 • MOTIVE: Ubicom och kommunikationens mångfald (2009-2012)
 • Det mänskliga medvetandet, MIND (2013–2016)
 • Nanovetenskap, FinNano (2006–2010)
 • Neurovetenskapliga forskningsprogrammet, NEURO (2005-2009)
 • Ny energi (2015-2020)
 • Nya tillämpningar av artificiell intelligens inom forskningen kring fysikaliska vetenskaper och teknik, AIPSE (2018-2021) 
 • Näring, livsmedel och hälsa, ELVIRA (2007–2014)
 • Proaktiv datateknik, PROACT (2002-2005)
 • Processteknologi, PROTEK (1999 - 2002)
 • Programmerbara material, OMA (2012–2016)
 • Rymdforskning, ANTARES (2001-2004)
 • Ryssland och Östeuropa (1995-2000)
 • Ryssland i förvandling, RUSSIA (2004-2007)
 • SALVE: Utmaningar för folkhälsan (2009-2012)
 • Skogsmarkens biologi (1994–1997)
 • Socialt kapital och förtroendenätverk, SOCA (2004-2007)
 • Stadsforskning, URBS (1999 - 2001)
 • Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet, RADDESS (2018–2022)
 • Strukturbiologi, RAKBIO (2000 - 2002)
 • Syntetisk biologi, FinSynBio (2013–2019)
 • Systembiologi och bioinformatik, SYSBIO (2004-2007)
 • Telekommunikation-elektronik, TELETRONICS I (1998-2000)
 • Telekommunikation-elektronik, TELETRONICS II (2001-2003)
 • Utbildningens effektfullhet (1994–1998)
 • Wood Material Science and Engineering (2003-2006)
 • Åldrandeforskning (2000-2002)
 • Återställande av miljön, RESTORE 2000 (1966-1999)
 • Östersjöforskning, BIREME (2003-2005)

Har du frågor eller synpunkter?