Pandemier och andra kriser –beredskap och hantering (RESILIENCE) 2021–

Syftet med akademiprogrammet Pandemier och andra kriser – beredskap och hantering (RESILIENCE) är att främja och accelerera forskning kring Covid-19-pandemin och andra samhälleliga kriser samt att stödja utnyttjandet av forskningsresultaten i samhället. En vidare målsättning är att stödja forskning kring lindrandet av konsekvenserna av pandemier och andra kriser såväl som krisberedskap.

Genom programmet vill Finlands Akademi stödja högklassig forskning med goda förutsättningar för förnyelse och genomslag, främja nationellt och internationellt samarbete samt öka forskningens samhälleliga genomslag genom samarbete och programtjänster. Akademin vill dessutom synliggöra sin roll som finansiär av forskning kring det här temat och stödja finländska forskare i utlysningar samt i deras arbete för större genomslag. 

Finlands Akademi har under år 2020 riktat forskningsfinansiering till forskning kring stävjandet av den allvarliga, globala Covid-19-pandemin samt lindrandet av dess konsekvenser. Finansiering har också riktats till forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet. Akademin har dessutom deltagit i finansieringen av NordForsks och Estlands utlysning för gemensamma Covid-19-forskningsprojekt. Forskning kring Covid-19, pandemier och krisberedskap har också finansierats genom andra finansieringsinstrument, bl.a. akademiprojektbidrag och finansieringsanslag för forskningsinfrastrukturer. Utöver detta har rådet för strategisk forskning startat programmet Pandemier som utmaning för samhället.

Pandemier och andra kriser – beredskap och hantering -programmet omfattar forskningsprojekt som har beviljats finansiering i tidigare utlysningar.

Mer information

  • programchef Sara Illman, tfn. 029 533 5119
  • planerare Tiina Neuvonen, tfn. 0295 335 076

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?