Specialfinansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning 2024

3.4.2024
8.5.2024 kl 16.15 finsk tid
ca 6 500 000 euro
1.1.2025−31.12.2027
Under behandling
  • kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper
  • I ansökan ska ingå minst en internationell samarbetspartner i minst ett av de länder/en av de regioner som anges i utlysningen.
  • söks för att täcka en finländsk forskargrupps avlöningskostnader och projektets övriga direkta forskningskostnader
  • högst 500 000 euro för ett enskilt projekt

Genom finansieringen stöds internationellt forskningssamarbete som utnyttjar EuroHPC:s beräkningsresurser inom ramen för europeiskt samarbete eller LUMI-superdatorn i samarbete med partner i amerikanska delstaterna Texas och/eller Colorado och/eller i samarbete med forskare från den amerikanska rymdstyrelsen Nasa och/eller forskningsgrupper från Japan och/eller Storbritannien. Finansieringen beviljas inte för samordnande eller planering av samarbete.

Finansiering beviljas inte för forskningsplaner som beviljats finansiering i 2023 års utlysning inom detta samma tema.

Finansieringen baserar sig på Finlands strategiska partnerskap med ovan nämnda länder/regioner och de projekt som finansieras ska kombinera

  • utnyttjande av EuroHPC eller superdatorn LUMI inom forskningen
  • internationellt samarbete med forskargrupper i ovan nämnda länder/regioner
  • högklassig vetenskaplig forskning.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?