Mobilitetsstipendium från Finland till Japan, Taiwan eller Ryssland

11.8.2021
23.9.2021 kl 16.15 finsk tid
fr.o.m. 1 .2.2022
Beslutad
  • söks av en forskare
  • finansiering för mobilitet från Finland till Japan, Taiwan eller Ryssland

Med mobilitetsfinansiering vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella.

Utlysningen av mobilitetsstipendier gäller Japan, Taiwan och Ryssland. Forskare kan söka stipendiet för utåtriktad rörlighet från Finland. Stipendiet är ett personligt stipendium.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?