Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning 2024

8.5.2024
11.6.2024 kl 16.16 finsk tid
högst 10 miljoner euro
1.1.2025–31.12.2026
Under behandling
  • enskilt projekt 300 000 euro, konsortium 450 000 euro
  • kan sökas av forskare som har beviljats akademiprojektbidrag och vars projekt avslutas mellan 1.1.2023 och 31.12.2024
  • finansiering för utnyttjande av forskningsresultat från ett akademiprojekt som tidigare finansierats av Finlands Akademi

Bidragsformen ”Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning” syftar till att verifiera genomförbarheten av idéer för nyttiggörande av akademifinansierad forskning och till att stärka det mångsidiga nyttiggörandet som följer av idéerna.

Finansieringen kan sökas av de forskare som har fått akademiprojektbidrag, inklusive de som fått akademiprojektbidrag för den unga forskargenerationen 2018, och vars akademiprojekts finansieringsperiod har gått ut 2023 eller går ut 2024.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig och ansvarsfull vetenskaplig forskning som förväntas ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?