Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: framtidens hållbara och energieffektiva IKT-lösningar

6.4.2022
27.4.2022 kl. 16.15 finsk tid
1.1.2023–31.12.2025
Under behandling
  • kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper
  • söks för att anställa en forskargrupp och täcka projektets direkta forskningskostnader
  • total finansieringsbudget ca 7 miljoner euro
  • Av forskningsplanens punkt 3.2 ska klart framgå om projektet innehåller företagssamarbete.

Finlands Akademi och Business Finland samordnar och finansierar forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 i syfte att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar. Som grund för programmet ligger rapporten 21 vägar till ett friktionsfritt Finland, som utarbetats av arbetsgruppen ICT 2015. Högst 10 miljoner euro av Akademins bevillningsfullmakt för år 2022 ska användas för att finansiera programmet. Business Finland ordnar inte en parallell utlysning för företagsprojekt, men annan finansiering beviljas inom detta tema via BF:s normala utlysningar (läs mer på BF:s webbplats).

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?