Bidrag för anställning som klinisk forskare 2024

15.11.2023
17.1.2024 kl 16.15 finsk tid
1.9.2024–31.8.2028
Under behandling
  • genomsnittlig finansiering 240 000 euro per klinisk forskare
  • för en läkare eller en forskare sysselsatt med kliniskt patientarbete

Finlands Akademi stöder läkare eller forskare som är sysselsatta med kliniskt patientarbete genom att finansiera deras deltidsforskning. Målet är att främja kliniska forskarkarriärer, t.ex. i samarbete med universitetssjukhus, och uppmuntra kliniskt verksamma läkare och forskare att forska vid sidan av det kliniska arbetet.

Bidraget kan sökas av en läkare (MD, OD eller VMD) eller annan sakkunnig inom vården som har en doktorsexamen och som är sysselsatt med kliniskt arbete. Bidraget för anställning som klinisk forskare beviljas inte till heltidsanställda universitetsforskare.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Se också frågor och svar om utlysningen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?