Akademiprogram: Digital humanvetenskap (DIGIHUM), utlysning för inbjudna sökande

5.8.2019
4.9. 2019 kl 16.15 finsk tid
1.1.2020-31.12.2022
Beslutad
  • Utlysningens finansieringsbudget högst 3 miljoner euro
  • Den sökande är en enskild forskargrupp eller ett konsortium utvalt i utlysning för preliminär ansökan

Digital humanvetenskap (eng. digital humanities) är ett begrepp som syftar på användning av ny teknik inom den humanistiska och den samhällsvetenskapliga forskningen. Akademiprogrammet behandlar nya metoder och tekniker där digital teknik och den moderna datavetenskapens metoder används i insamlingen, hanteringen och analysen av humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsmaterial. Programbeskrivningen ger närmare information om programmets bakgrund, mål, teman och bedömningskriterier. Läs hela utlysningstexten och bedömningskriterierna nedan. 

Den sökande är en enskild forskargrupp eller ett konsortium utvalt i utlysning för preliminär ansökan. Projektets ansvariga ledare ska vara en forskare som har avlagt doktorsexamen eller en forskare på professors- eller docentnivå. 

Programmet har en total finansieringsbudget på 3 miljoner euro. Ett enskilt projekt kan ansöka om högst 400 000 euro. Konsortier kan ansöka om högst 800 000 euro; ett enskilt delprojekt inom ett konsortium beviljas högst 300 000 euro.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?