Akademiprogram: Klimatförändring och hälsa (CLIHE), preliminär ansökan

2.4.2019
24.4.2019 kl 16.15 finsk tid
1.1.2020-31.12.2023
Beslutad
  • Utlysningens finansieringsbudget högst 8 miljoner euro
  • Den sökande är en enskild forskargrupp eller ett konsortium

I Finland har man forskat väldigt lite i hur klimatförändringen och åtgärderna för att begränsa den påverkar människors hälsa och välbefinnande. Akademiprogrammet Klimatförändring och hälsa (CLIHE) ska producera ny kunskap för att förutse klimatförändringens hälsoeffekter, bekämpa skadliga hälsoeffekter och förbättra anpassningen till klimatförändringen. Inom programmet ligger fokus på att förbättra det vetenskapliga kunskapsunderlaget för bedömning av de hälsorisker som klimatförändringen orsakar. Målet är att utveckla och fördjupa bedömningen av hälsoeffekter på kort och lång sikt och utveckla metoder för bedömningen. Programbeskrivningen ger närmare information om programmets bakgrund, mål, teman och bedömningskriterier. Läs hela utlysningstexten och bedömningskriterierna nedan.

Projektets ansvariga ledare ska vara en forskare som har avlagt doktorsexamen eller en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskningsgrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

Programmet har en total finansieringsbudget på 8 miljoner euro. Ett enskilt projekt kan ansöka om högst 500 000 euro. Konsortier kan ansöka om högst 1 200 000 euro; ett enskilt delprojekt inom ett konsortium beviljas högst 500 000 euro.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också -innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?