Finansiering för mobilitetssamarbete med Indien, Kina eller Tyskland

11.8.2021
23.9.2021 kl 16.15 finsk tid
fr.o.m. 1.2.2022
Beslutad
  • söks av en forskare; konsortieansökan är inte möjlig
  • finansiering för mobilitet från Finland till Indien, Kina eller Tyskland inom samarbetsprojekt med Indien, Kina eller Tyskland
  • utländska finansiären kan ha kortare ansökningstid än Akademin; i Akademins utlysningstext anges slutdatum för utländska utlysningar enligt uppgifter från våren 2021

Med mobilitetsfinansiering vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella.

Denna utlysning av finansiering för mobilitetssamarbete gäller Indien, Kina och Tyskland. Finansieringen kan sökas för en forskares eller en forskargrupps utåtriktad forskarrörlighet från Finland.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?