Finansiering för mobilitetsinbjudan från Taiwan eller Ryssland till Finland

11.8.2021
23.9.2021 kl 16.15 finsk tid
fr.o.m. 1.2.2022
Under behandling
  • söks av en forskare
  • finansiering för mobilitet från Taiwan eller Ryssland till Finland

Med mobilitetsfinansiering vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella.

Denna utlysning av finansiering för mobilitetsinbjudan gäller Taiwan och Ryssland. Finansieringen kan sökas för inåtriktad forskarrörlighet till Finland.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?