Bidrag för anställning som forskardoktor, alla forskningsområden

3.9.2019
26 september 2019 kl. 16.15 finsk tid
1.9.2020–31.8.2023
Beslutad
  • Den genomsnittliga finansieringen är 200 000–300 000 euro per forskardoktor
  • Den sökande är en ensklid forskare som vid ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen högst fyra år sedan.

Bidragen för anställning som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter. Den som söker bidrag för forskaranställning ska påvisa mobilitet efter doktorsexamen. Vid bedömningen av ansökningarna beaktas särskilt forskningsplanens internationella aspekter. Du kan ansöka om finansiering för din egen lön och dina personliga forskningskostnader.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?