Utlysning av medel för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland

31.5.2022
22.6 kl. 16.15 finsk tid
tidigaste startdatum 2.6.2022
Under behandling

Utlysningen stänger den 22 juni kl. 16.15. I förhållande till den finansiering som reserverats för utlysningen finns det ett stort antal ansökningar inne. Om finansiering återstår efter de första besluten, öppnas utlysningen senare på nytt.

 • Den sökande är en forskare i Finland.
 • Finansieringen kan sökas för att inbjuda en forskare från Ukraina till Finland. Den inbjudna forskaren kan fortfarande vara i Ukraina eller ha flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack 2022.
 • Preliminär storlek på den finansiering som söks: 43 500 euro/år för enskild forskare, 57 000 euro/år för forskare med familj.

  Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

  Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

  Finansieringen förverkligas under förutsättning att riksdagen beslutar att anvisa Finlands Akademi de nödvändiga medlen i 2022 års andra tilläggsbudget.

  Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

  Öppna alla

  Har du frågor eller synpunkter?