Utlysning av medel för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland, hösten 2023

23.8.2023
20.9.2023 kl. 16.15 finsk tid
1.1.2024–31.12.2026
Under behandling
  • söks av en forskare i Finland
  • finansiering för att inbjuda en forskare från Ukraina till Finland; den inbjudna forskaren kan redan ha flytt från Ukraina till Finland eller något annat land till följd av den ryska invasionen 2022
  • kan sökas för ett besök på högst 24 månader
  • Riktgivande storlek på den finansiering som söks: 43 500 euro/år för enskild forskare, 57 000 euro/år för forskare med familj

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?