Spetsforskningsenheter 2018–2025: halvtidsutvärdering och ansökan om fortsatt finansiering (inbjudna sökande)

6.4.2022
27.4.2022 kl. 16.15 finsk tid
Beslutad
  • söks av de enheter som ingår i programmet för spetsforskningsenheter 2018–2025

I enlighet med principerna av Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter ska enheternas verksamhet under de fyra första åren utvärderas under det femte året.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?