Rådet för strategisk forskning (RSF) programutlysning 2020: Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (Literacy), utlysning för inbjudna sökande

11.3.2020
16.6.2020 klo 16.15 Finsk tid
1.10.2020-30.9.2023
Beslutad

Statsrådet har beslutit temaområdena och prioriteringen för strategisk forskning för år 2020.

Forskningsprogrammet Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande söker lösningar för hur information och kunskap kan användas kritiskt och konstruktivt som grund för beslutsprocesser och konkret verksamhet på såväl individuell som samhällelig nivå. Genomgående prioritetsområde är social gemenskap. Prioritetsområdet markerar att individen alltid är en del av samhället.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället. Särdrag i RSF:s finansiering är bla.:

  • Endast konsortier kan få finansiering och dessa ska följa      konsortiestrukturen enligt RSF:s krav.
  • Man kan betala lön från finansieringen till konsortiets ledare under hela finansieringsperioden. Rådet för strategisk forskning förutsätter att konsortiets ledare förbinder sig med tillräcklig arbetsinsats i ledningsuppgiften för konsortiet.
  • Konsortiets sammansättning ska vara så balanserad som möjligt vad      gäller könsfördelningen
  • Finansieringen görs enligt totalkostnadsmodellen och är fullständig.
  • En lösning av de samhälleliga utmaningarna kräver utöver forskning      även aktiv genomslagsfokuserad interaktion mellan forskarna och dem som utnyttjar resultaten, från början av projektet till projektets slut.
  • De finansierade konsortierna bildar en tematisk programhelhet som      koordineras av en programledare som anställs av RSF. 

RSF:s utlysning har två steg. Utlysningens första steg (preliminär ansökan) är öppet för alla som är behöriga att söka. I utlysningens andra steg deltar endast de sökande som RSF har inbjudit att inlämna egentliga ansökningar

Ledaren i ett RSF-konsortium ska ha avlagt doktorsexamen och ha docenttitel eller ha forskarerfarenhet på docentnivå. Finansiering kan sökas av konsortium som innehåller minst tre delprojekt och två forskininsplatser samt tre forskningsområden. Konsortiet bör även utnämna en interaktionsansvarig som ska vara kompetent inom sin egen bransch.

Den aktuella projekttiden är 3+3 år. RSF är bereder sig på att finansiera i de två nu öppna utlysningarna tillsammans totalt 8-12 projekt. I programmen bereder man sig att finansiera projekt för den första 3 års perioden med totalt ca. 34 miljoner euro. Projekten bör fästa uppmärksamhet på möjligast realistiska budgeter.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Möjliga förändringar i utlysningen mellan första och andra steget meddelas på utlysningssidan.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?