Mobilitetsstipendium från Finland till Taiwan 2022

25.8.2002
28.9.2022 kl 16.15 finsk tid
fr.o.m. 1.3.2023
Under behandling
  • söks av en enskild forskare
  • finansiering för mobilitet från Finland till Taiwan

Med mobilitetsfinansiering vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella.

Denna utlysning av mobilitetsstipendier gäller Taiwan. Finansieringen kan sökas för forskarrörlighet från Finland till Taiwan. Finansieringen beviljas som ett personligt stipendium.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?