FIRI 2021-utlysning: vägvisaren och internationella medlemskap

1.4.2021
19.5.2021 kl. 16.15 finsk tid
ca 30 miljoner euro totalt inom två teman
1.1.2022–31.12.2026
Under behandling
  • rekommenderat minimibelopp för Akademins finansieringsandel i en enskild ansökan är 200 000 euro; rekommenderat minimibelopp för ett delprojekt i ett konsortium är 100 000 euro och 600 000 euro för hela konsortiet
  • söks av en enskild forskningsorganisation eller ett konsortium av forskningsorganisationer
  • Obs. 25.3. Utlysningstexten har kompletterats: Finlands Akademi förbereder sig på att genom de två FIRI-utlysningarna också dela ut eventuell tilläggsfinansiering (20 mn euro), om Finlands preliminära plan för återhämtning och resiliens förverkligas. Kompletteringen påverkar också verksamhetsplanen, bedömningsblanketten och bedömningsanvisningarna. Läs mer om detta i Riitta Maijalas bloggtext (på finska och engelska).
  • Tillägg 28.4.2021. Utlysningstexten har kompletterats: Enligt Europeiska kommissionens anvisningar ska all finansiering under faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF) respektera principen om att inte vålla skada (do no significant harm, DNSH). Till stöd för beslutsfattandet hösten 2021 begärs en separat utredning om detta av de ansökningar som är mest framgångsrika i den internationella bedömningen.

Finlands Akademi finansierar anskaffning, byggande, stärkande och uppgradering av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning. Finansieringen är avsedd för investeringskostnader i forskningsinfrastrukturens byggnadsfas, t.ex. anskaffning av utrustning och system samt utformning av tjänster. Finansieringen kan också sökas för en betydande uppdatering av befintlig infrastruktur. I april 2021 öppnas två FIRI-utlysningar: en utlysning för vägvisarens forskningsinfrastrukturer och projekt som har kopplingar till internationella forskningsinfrastrukturer där Finland är medlem och en utlysning för forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren. Finlands Akademis sammanlagda finansieringsbudget för dessa två utlysningar är ca 30 miljoner euro.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Bekanta dig även med de anvisningar som specifikt gäller FIRI-utlysningarna.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?