Finansiering för internationell forskarmobilitet 2020

1.9.2020
30.10.2020 kl 16.15 finsk tid (CASS)
f.r.o.m 1.2.2021
Under behandling

Denna utlysning har stängt (med undantag av CASS). Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • I gemensamma utlysningar med Japan, Kina och Tyskland kan den utländska finansiären ha en kortare ansökningstid än Akademin.

Genom mobilitetsfinansiering vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella.

Akademin beviljar finansiering för forskarmobilitet med Indien, Japan, Kina (inklusive Taiwan), Tyskland och Ryssland. Du kan ansöka om finansiering för att röra dig från eller till Finland. För några länder kan du ansöka om finansiering endast i en riktning.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Utlysningstextens avsnitt om mobilitet angående Kina uppdaterades den 31 augusti 2020. Se det uppdaterade innehållet under Kina och Taiwan.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?