Projekt

Specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring

Finansiering: 10 mn euro, 7 projekt, 2021–2024

Akademiprogrammet Klimatförändring och hälsa (CLIHE)

Finansiering: 9,7 mn euro, 13 projekt, 2020–2023

Akademiprogrammet Nytta av kol (C1 Value)

Finansiering: 6,0 mn euro, 9 projekt, 2020–2023

RSF-programmet Klimatförändringen och människan (CLIMATE)

Finansiering: sammanlagt ca 27,2 mn euro, 4 konsortier, 2020–2026

RSF-programmet Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt (ADAPT)

Finansiering: 34,4 mn euro, 6 konsortier, 2018–2023

RSF-programmet Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD)

Finansiering: sammanlagt ca 21,3 mn euro, 3 konsortier, 2019–2025

Finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång

Finansiering: sammanlagt ca 40 mn euro, 2022–2024

Har du frågor eller synpunkter?