Projekt

Specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring

Finansiering: 10 mn euro, 7 projekt, 2021–2024

  RSF-programmet Klimatförändringen och människan (CLIMATE)

  Finansiering: sammanlagt ca 27,2 mn euro, 4 konsortier, 2020–2026

   RSF-programmet Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD)

   Finansiering: sammanlagt ca 21,3 mn euro, 3 konsortier, 2019–2025

   Finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång

   Finansiering: sammanlagt ca 44 mn euro, 2022–2025

   NordForsk: Sustainable agriculture and climate change

   NordForsk: Green Transition

   Finansiering: 2024–2028

   RSF-programmet Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY)

   Finansiering: sammanlagt 27 mn euro, 5 konsortier, 2023–2029

   RSF-prorgrammet Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION)

   Finansiering: sammanlagt 27 mn euro, 5 konsortier, 2023–2029

   Har du frågor eller synpunkter?