RSF beslutade vilka konsortier finansieras i 2020 års program

10.11.2020

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beslutade den 9 november 2020 om nya konsortier som beviljas finansiering. RSF beviljade sammanlagt ca 34 miljoner euro inom två program. Totalt valdes nio konsortier, dvs. projekthelheter, som tas med i dessa program. I projekten betonas långsiktig forskning som strävar efter att finna lösningar på betydande utmaningar i samhället.

Konsortierna valdes till följande program:

Båda programmen är nya och de löper fram till 2026.

Programutlysningen hade två steg. De finansierade konsortierna valdes ut bland de konsortier som gick vidare till det andra utlysningssteget. Vid det andra utlysningssteget behandlades ansökningarna i två olika paneler för båda programmen. Den ena panelen fokuserade på ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, medan den andra koncentrerade sig på deras samhälleliga genomslag. RSF:s helhetsbedömning grundade sig på panelutlåtandena och programmets mål. Kriterier för att bli utvald var forskningens kvalitet, samhälleliga relevans och genomslag.

De konsortieansökningar som gick vidare till det andra steget höll hög vetenskaplig kvalitet. Enligt Kimmo Nuotio, RSF:s ordförande, är det arbete som de finansierade konsortierna har planerat också av samhällelig betydelse:

”Vi stod åter inför svåra beslut när det gällde att välja ut de ansökningar som skulle finansieras bland dem som kallades till den andra omgången. Vi är dock mycket nöjda med slutresultatet, eftersom de utvalda konsortierna på ett mångsidigt sätt ger innehåll åt dessa två forskningsprogram. Av konsortierna kan man förvänta sig en högklassig vetenskaplig satsning samt genuin genomslagskraft både tillsammans med andra konsortier och enskilt.”

Mer information

kommunikationsexpert
Anna Oravakangas
tfn 0295 33 5039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?