Stor finansiering för forskning om en rättvis grön övergång

12.9.2023

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat sammanlagt 27 miljoner euro för forskning under temat rättvis grön övergång. De tio konsortier eller projekthelheter som finansieras betonar långsiktig forskning för att hitta lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Rättvis grön övergång syftar på sådana heltäckande och långsiktiga lösningar på ekologiska hållbarhetskriser som stärker stabiliteten och stöder olika gruppers deltagande i samhället.

Inom RSF-programmet Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY) finansieras fem konsortier. Inom programmet Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION) finansieras likaså fem konsortier. Båda programmen är sexåriga program och de avslutas år 2029. Under den första treårsperioden får ett konsortium i genomsnitt 2,7 miljoner euro i finansiering.

I programmet JUST ENERGY undersöks hur förändringarna i den globala och europeiska omvärlden utmanar energilösningarna i Finland och hur lösningarna kan främja energisäkerheten samt samhällets och ekonomins resiliens. Genom flervetenskaplig och interaktiv forskning ska programmet skapa en bred kunskapsbas och expertis som stöd för välfärdssamhällets gröna övergång.

De finansierade konsortierna representerar 14 vetenskapsgrenar och omfattar 15 organisationer, bland annat universitet, statliga forskningsinstitut och yrkeshögskolor.

RSF-programmet JUST TRANSITION är inriktat på samhällslösningar som är väsentliga med tanke på den gröna övergången ur olika institutioners och aktörers perspektiv.

Fokus i programmet ligger på de strukturer och metoder som dels stöder, dels hindrar en rättvis grön övergång inom olika samhällsområden och i människors och gemenskapers vardag.

De finansierade konsortierna representerar sammanlagt 13 vetenskapsgrenar och 17 organisationer, bland annat universitet, forskningsinstitut och företag.

RSF valde också programdirektörer för de två programmen. Till programdirektör för JUST ENERGY-programmet valdes utvecklingschef Juha Peltomaa från Finlands miljöcentral och till programdirektör för JUST TRANSITION-programmet valdes forskningsdirektör Olli-Pekka Ruuskanen från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut.

”Det här är första gången som projekt och programdirektörer för RSF-program väljs ut samtidigt. Reformen kommer att ge goda möjligheter för projektledare och programdirektörer att redan från början arbeta med programmets mål och planera gemensamma åtgärder och påverkansarbete. Jag tror att detta nya tillvägagångssätt kommer att ge programmen en flygande start och en solid grund för åtgärder under de kommande åren”, säger direktör Anu Kaukovirta, RSF:s ordförande.

PäätöstiedoteSTN__graafit2023_sv.png

Figur 1. Statistisk om RSF:s programutlysning 2023. Beloppen för programmen baseras på ansökningarna i det första utlysningssteget. De beviljade beloppen är de belopp som tilldelats för projektens första finansieringsperiod (3 + 3 år). De belopp som sökts eller beviljats för finansiering av programdirektörer ingår inte i dessa totalsummor. Samarbetsparterna är nyckelpartner för genomförandet av projektet som angetts i ansökan. Könsfördelningen omfattar finansierade parter i forskningskonsortierna i båda programmen.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen

Vesa Varpula

kommunikationsexpert

tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?