Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION)

Programmet är inriktat på samhällslösningar som är väsentliga med tanke på den gröna övergången ur olika institutioners och aktörers perspektiv. Rättvis grön övergång syftar på sådana heltäckande och långsiktiga lösningar på ekologiska hållbarhetskriser som stärker stabiliteten och stöder olika gruppers deltagande i samhället.

Utgångspunkten är sådana samhälleliga lösningar som är nödvändiga för att hejda de nuvarande ohållbara utvecklingsförloppen och svara på kriser. Stora aktuella kriser, såsom klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald, samt de kopplingar som dessa har till användningen av naturresurser, med olika ömsesidiga beroendeförhållanden, förutsätter åtgärder som i betydande grad påverkar hela vår omvärld, vår näringsstruktur och våra livsstilar. Omvälvningen gäller dels miljö och teknologi, dels omfattande samhälleliga och kulturella förändringar såväl lokalt som globalt. I och med förändringarna accentueras frågor om stabiliteten och säkerheten i samhället och behovet av framsyn ökar. Förändringar skapar också nya möjligheter. I Finland kan man genom en grön övergång främja resurs- och energisäkerheten och stärka samhällets och ekonomins resiliens, förmågan att hantera förändringar. Lösningarna kan dock leda till ökad ojämlikhet och konflikter. Hur kan man identifiera hållbara förändringsvägar som stöder olika gruppers deltagande och minskar ojämlikheten? Hur stärker man ett rättvist genomförande av och den demokratiska acceptansen för den gröna övergången?

Fokus i detta program ligger på de strukturer och metoder som dels stöder, dels hindrar en rättvis grön övergång inom olika samhällsområden och i människors och gemenskapers vardag. Utmaningarna i fråga om förändringen gäller t.ex. näringar och arbetslivet, välfärdssamhället, företagens och sammanslutningarnas verksamhet, hushållen, teknologi och det politiska beslutsfattandet samt förhållandena mellan dessa. Vilka strukturer och vilken praxis i samhället måste ändras och hur för att en rättvis grön övergång kan genomföras? Hur kan vi bedöma hur hållbara och rättvisa olika lösningar är? Hur säkerställs samhällsaktörers resiliens i omständigheter som skapar utmaningar för rättvisan? Hur kopplas lösningarna i Finland till den globala omvälvningen och hur kan vi utnyttja de möjligheter som omvälvningen medför?

Projekt:

Sufficiency solutions for a resilient, green, and just Finland (SISU)

Konsortieledare: Arto Salonen, Östra Finlands universitet
Interaktionsansvarig: Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands universitet, LUT-universitet, Åbo universitet, South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Demos Helsinki

Forests in systemic transition – balancing efficiency with fairness and resilience (ForTran)

Konsortieledare: Mikko Mönkkönen, Jyväskylä universitet
Interaktionsansvarig: Sini Suomalainen, Rhea Solutions Oy 

Konsortiets sammansättning: Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Östra Finlands universitet, Naturresursinstitutet, Rhea Solutions Oy

Enabling multispecies transitions of cities and regions (MUST)

Konsortieledare: Christopher Raymond, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Kari Jalonen, Demos Helsinki 

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral, Åbo universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Demos Helsinki, Aberystwyth University, Monash University Indonesia 

Resilience of complex legal systems in sustainability transformation (RELIEF)

Konsortieledare: Niko Soininen, Östra Finlands universitet
Interaktionsansvarig: Seita Vesa, Finlands miljöcentral

Konsortiets sammansättning: Östra Finlands universitet, Finlands miljöcentral, Aalto-universitetet, Vasa universitet

Reconceptualizing Boundaries Together Towards Resilient and Just Arctic Future(s) (REBOUND)

Konsortieledare: Tanja Joona, Lapplands universitet
Interaktionsansvarig: Ari Laakso, Lapplands universitet

Konsortiets sammansättning: Lapplands universitet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet

Mer information

  • programdirektör: forskningsdirektör Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut, fornamn.efternamn(at)ptt.fi

Har du frågor eller synpunkter?