RSF fattade beslut om projekt som finansieras i 2019

20.6.2019

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har fattat beslut den 19 juni 2019 om nya projekt som ska finansieras. Finansiering beviljades totalt cirka 51 miljoner euro inom fyra program. RSF valde tolv konsortier, d.v.s. projekthelheter, för att delta i dessa program. I projekten betonas långsiktig forskning, som sträver efter att finna lösningar på betydande utmaningar i samhället.

Tre konsortier togs med i varje program som är:

  • Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES)
  • Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER)
  • Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT)
  • Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD)

Alla program är nya och fungerar fram till 2025.

Programutlysningen skedde i två steg. De finansierade konsortier valdes utifrån de konsortier som inbjöds till andra steget.

I det andra steget behandlades alla ansökningar i två olika paneler. Den ena panelen fokuserade på ansöknigarnas vetenskapliga kvalitet, medan den andra koncentrerade sig på deras samhälleliga genomslag. Rådets helhetsbedömning baserar sig på bedömningsutlåtandena och programmets mål. Kriterier för att bli utvald var forskningens kvalitet, samhällelig relevans och samhälleligt genomslag.

Konsortieansökningar som utvaldes till det andra steget höll hög vetenskaplig kvalitet. Enligt Kimmo Nuotio, ordförandet för rådet för strategisk forskning, var alla projekt också samhälleligt betydande.”Rådet har bedömt ansökningarna inlämnat i de fyra olika program och bestämt att finansiera tre konsortier i varje program. De finansierade konsortier är högklassiga och utgör en meningsfull programhelhet”, säger Nuotio. Det nya rådet som startade i början av året är nöjd på att projekten är starkt mångvetenskapliga.

Mer information

  • Ordförandet för rådet för strategisk forskning, professor Kimmo Nuotio, tfn 029 4122 013, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • IMPRES: vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • STEER: vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • CULT: vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 029 533 5064, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • FOOD: vetenskapsrådgivare Joona Lehtomäki, tfn 029 533 5121, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?