Akademiker Riitta Hari

Riitta Hari (f. 1948) är en internationellt renommerad hjärnforskare och expert inom neurovetenskap. Hon har spelat en avgörande roll i utvecklingen av nya metoder och tillämpningar på hjärnavbildningens område.

Hari och hennes forskargrupp är framför allt kända för sina insatser i den långsiktiga utvecklingen av magnetoencefalografin (MEG) och dess tillämpningar. Med hjälp av MEG, som mäter svaga magnetfält i samband med hjärnaktivitet, får vi information om hjärnfunktionerna med millisekunders noggrannhet. Resultaten utnyttjas förutom i grundforskningen också i diagnostiken och observationen av neurologiska sjukdomar.

Hari har belönats med många mycket prestigefyllda pris och utmärkelser både utomlands och i Finland. Av de pris Hari tilldelats kan nämnas hedersdoktors värdighet vid universitetet i Lissabon 2003, Louis-Jeantet Prize for Medicine i Schweiz 2003, Justine and Yves Sergent Prize for Cognitive Neuroscience i Kanada 2002, Advancement of European Science i Tyskland 1987, Finlands vetenskapspris 2009, hedersdoktors värdighet vid Kuopio universitet 2005 och Matti Äyräpää-priset 2001.

Har du frågor eller synpunkter?