Eva-Mari Aro

Akademiker Eva-Mari Aro

(f. 1950)

Akademiprofessor Eva-Mari Aro (f. 1950) arbetar som professor i växtfysiologi vid Åbo universitet sedan 1998. Hennes specialområde är växtmolekylärbiologisk forskning. Aro har skapat ett nytt styrkeområde inom den finländska vetenskapen, fotosyntesforskning. Samtidigt har det laboratorium hon leder blivit ett av de internationellt mest renommerade centren för fotosyntesforskning.

Under de senaste åren har Aros grupp studerat hur fotosyntesens maskineri enligt principen för hållbar utveckling kan fås att producera föreningar som är nyttiga för människan. I forskningen tillämpas syntetisk biologi för effektiv framställning av kemikalier och energi med hjälp av assimilerande organismer, främst cyanobakterier.

I Aros forskning sätts cyanobakterierna inte att producera biomassa med alger såsom man brukar göra i bioenergiforskning, utan de modifieras till ”levande” fabriker där cellerna fungerar som katalytiska komponenter som utsöndrar energirika kemikalier såsom solbränslen. Man hoppas att forskningen ska leda till ett praktiskt genombrott som kan göra det möjligt att överge fossila bränslen.

Aro har fått många internationella utmärkelser och pris och hon har också talrika nationella och internationella förtroendeuppdrag. Hon medverkar i många EU-forskningsnätverk för både vetenskap och forskningspolitik och är medlem i de internationella urvalspanelerna för flera stora vetenskapspris. För närvarande är hon vice president för sammanslutningen för europeiska akademier EASAC som tar fram vetenskapliga rapporter som underlag för EU-kommissionens och EU-parlamentets beslut inom miljö, energi och biovetenskaper generellt. Hon valdes till Årets professor 2013.

Har du frågor eller synpunkter?