Ilkka Niiniluoto

Akademiker Ilkka Niiniluoto

(f. 1946)

Professor emeritus Ilkka Niiniluoto (f. 1946) har gjort en anmärkningsvärd karriär inom forskarsamhället och universitetsvärlden. Som filosof har han skrivit inom ett brett fält om vetenskapens natur och vetenskapligt tänkande. Samtidigt har han under hela sin karriär varit en aktiv och mångsidig samhällspåverkare och debattör. Han har energiskt deltagit i reformeringen av universiteten och i universitetsdebatten. Ett utmärkt exempel på detta är Niiniluotos samlingsverk Dynaaminen sivistysyliopisto: sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta 1987–2010 (Det dynamiska bildningsuniversitetet: hundra tal och skrifter 1987–2010). Niiniluotos ovillkorligt analytiska grepp även om svåra frågor har gjort honom till en utomordentligt uppskattad vetenskapspåverkare.

Som vetenskapsfilosof har Niiniluoto intresserat sig för bland annat den vetenskapliga kunskapens framsteg: då två teorier beskriver ett och samma fenomen på olika sätt, på vilka grunder kan man då hävda att den ena är mera korrekt än den andra? Begreppet sanningslikhet som han utvecklat i verket Truthlikeness (1987) är vetenskapligt sett ytterst betydelsefullt. Betydelsen av vetenskaplig realism åter behandlade han i den rikt citerade boken Critical Scientific Realism (1999). Niiniluoto har publicerat 200 vetenskapliga originalartiklar och skrivit eller varit redaktör för åtskilliga böcker.

Ilkka Niiniluotos karriär vid Helsingfors universitet är lång. Han var professor i matematik 1973–1977, professor i teoretisk filosofi 1977–2014, prorektor 1998–2003, rektor 2003–2008 och kansler 2008–2013. Han var ordförande för Filosofiska föreningen i Finland 1975–2015 och medlem i Vetenskapliga samfundens delegation 2000–2014. Niiniluoto är medlem i åtskilliga nationella och internationella vetenskapliga sällskap och har under sin karriär innehaft talrika betydande internationella och nationella förtroendeuppdrag.

Har du frågor eller synpunkter?