Akademiker Sirpa Jalkanen

Akademiker Sirpa Jalkanen (f. 1954) hör till världseliten inom forskningen i immunförsvarssystemets lymfocyter och deras rörelsemekanismer. Till hennes viktigaste vetenskapliga landvinningar hör upptäckten och karakteriseringen av de ”trafikmolekyler” som orsakar nya skadliga inflammationer och sprider cancer. Hennes forskningsgrupp har nått banbrytande resultat och gjort innovativa upptäckter som revolutionerat våra uppfattningar om immunologi och blodkärlsbiologi. Forskningen representerar s.k. högriskforskning som också förväntas ge hög avkastning. Den har potential till mycket betydelsefulla resultat som kan användas i behandlingen av svåra inflammationssjukdomar och i cancerförebyggandet.

”Det mest fascinerande i forskningen är spänningen i att söka och fröjden i att finna. Jag har alltid försökt forska i sådant som vi saknar kunskap om och där kunskapen vore viktig uttryckligen i behandlingen eller förebyggandet av sjukdomar. Otvivelaktigt känns det ibland som att stå mitt i en beckmörk skog utan att veta åt vilket håll man ska gå. När man sedan plötsligt finner ett svar – ett nytt fenomen, en molekyl, en mekanism – känns det som om solen går upp och belyser hela nejden så att vägarna till nya äventyr blir synliga.” – Sirpa Jalkanen

Har du frågor eller synpunkter?