Markku Kulmala

Akademiker Markku Kulmala

(f. 1958)

Akademiprofessor Markku Kulmala (f. 1958) hör till världens ledande forskare inom aerosolers fysik och kemi. Kulmalas forskning anses höra till den internationellt främsta inom sitt område och den har på ett betydande sätt ökat vår förståelse av de mekanismer som påverkar klimatförändringen. Därmed skapar den också möjligheter att stävja klimatförändringen och dämpa dess effekter. Kulmala hör till grundarna av den nya forskningsgren som studerar växelverkan mellan ekosystem och atmosfären. I synnerhet hans integrerande infallsvinkel har resulterat i betydande förändringar i forskningsmiljöerna och forskningskonstellationerna.

Kulmalas forskningsgrupp undersöker den mänskliga aktivitetens och de naturliga processernas inverkan på klimatet och luftkvaliteten. Interaktionen mellan klimat och luftkvalitet är variationsrik och komplicerad. Förorenad luft kan förändra det lokala och rentav det globala klimatet, och klimatet kan i sin tur påverka luftkvaliteten på många olika sätt. Forskningens miljömässiga, sociala och ekonomiska verkningar är avsevärda.

Kulmala har spelat en central roll också i utvecklingen av forskningens internationella infrastrukturer och som grundare av ett betydelsefullt observationsnätverk. De mångåriga och fortfarande pågående mätningarna vid Finlands SMEAR-fältstationer har gett Kulmalas forskningsenheter större internationell tyngd. Exempelvis har observationssystemet för växthusgaser (ICOS) förlagt centralen för sin forskningsinfrastruktur samt koordineringsansvaret till Finland. Också koordineringsansvaret för den europeiska infrastrukturen för aerosoler, moln och spårgaser (ACTRIS) har getts åt Finland.

Har du frågor eller synpunkter?