Akademiker Risto M. Nieminen

Risto Nieminen (f. 1948) är dekan för högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet, medlem av universitetets ledningsgrupp och Aalto-professor. Han betraktas som en föregångare och vägvisare inom nanovetenskap och modellering av materialfysik. Han är mångsidigt specialiserad på beräkningsmässiga metoder inom materialfysik.

Nieminen har haft vetenskapliga uppdrag vid centrala universitet och forskningsinstitut både i Finland och utomlands. Bland dessa kan nämnas Tekniska högskolan och senare Aalto-universitetet, IT-centret för vetenskap CSC, Jyväskylä universitet, Nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita i Danmark och Sverige, Cornell University i Förenta staterna och University of Cambridge i England. Nieminen blev teknologie doktor 1975. Nieminen ledde Finlands Akademis spetsforskningsenhet för beräkningsmässig nanovetenskap (COMP) vid Tekniska högskolan/Aalto-universitetet 2000–2013.

Nieminens vetenskapliga produktion är ansenlig och referenserna till den talrika; enligt Web of Science databaser är hans h-index 70. Nieminen har fått Jenny och Antti Wihuris fonds hederspris som erkänsla för hans betydande meriter inom vetenskaplig forskning och hans insatser som en mångsidig forskningspolitisk påverkare i Finland. Han har också valts till Årets professor.

Har du frågor eller synpunkter?