Martti Koskenniemi

Akademiker Martti Koskenniemi

Professor emeritus Martti Koskenniemi (f. 1953) har verkat som professor i internationell rätt vid Helsingfors universitet sedan 1994 och som direktör för Erik Castrén-institutet för folkrätt och mänskliga rättigheter, som han också grundat, sedan 1997. Han är en av världens ledande forskare inom internationell rätt.

Koskenniemi har på många sätt påverkat den teoretiska diskussionen inom den internationella rätten under de senaste trettio åren. Hans centrala forskningsobjekt är den internationella rättens historia, statssuccessionen, de mänskliga rättigheterna och den internationella rättens fragmentering.

Koskenniemi har som forskare alltid modigt även inriktat sig på nya frågor. Den kritiska teorin har gjort det möjligt att fästa uppmärksamhet vid frågor som har förbisetts i den traditionella internationella rättsdoktrinen. På denna grund har han aktivt deltagit i samhällsdebatten.

Koskenniemi disputerade vid Åbo universitet 1989. Han har fungerat som gästprofessor eller deltidsprofessor vid universitetet i Cambridge, London School of Economics, universitetet i Melbourne och universitetet Sorbonne i Paris. Han är fellow i British Academy och medlem i American Academy of Arts and Sciences. Han har hedersdoktorsgrad vid flera universitet. Han har också varit medlem i FN:s kommission för internationell rätt. Som akademiprofessor fungerade Koskenniemi åren 2005–2009 och 2013–2017. Han tilldelades Finlands vetenskapspris 2021.

Koskenniemi tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2023.

Har du frågor eller synpunkter?