Kari Alitalo

Akademiker Kari Alitalo

(f. 1952)

Kari Alitalo (f. 1952) har sedan 1999 lett Helsingfors universitets forskningsprogram inom cancerbiologi och cancermedicin. Han utnämndes till professor i medicinsk biokemi vid Åbo universitet 1986, till forskarprofessor vid Finlands cancerinstitut 1987 och till professor i cancerbiologi vid Helsingfors universitet 1989. Alitalo utnämndes till permanent akademiprofessor 1993 och höll posten utan avbrott till den 31 maj 2020.

Alitalo har särskilt forskat i mekanismerna bakom cancerns uppkomst och i synnerhet lymfsystemets roll i cancerns spridning samt identifiering av nya, exaktare behandlingsstrategier mot cancer. Han har upptäckt nya tillväxtfaktorer och receptorer som reglerar blodkärls- och lymfsystemens utveckling.

Lymfsystemet medverkar i många sjukdomars uppkomst. Lymfkärlen spelar en särskilt viktig roll för kroppens immunförsvar och för många metastasers spridning i kroppen. Alitalos forskningsgrupp har lyckats med att experimentellt reducera metastasbildningen i lymfkörtlarna. De tillväxtfaktorer som forskningsgruppen isolerat erbjuder också en möjlighet att odla nya lymfkärl för att ersätta de skadade eller att exempelvis utöka kranskärlen i hjärtat.

Ett av hans främsta forskningsresultat under de senaste åren är upptäckten av ett lymfsystem i hjärnan. Tidskrifterna Nature Medicine och Science, som båda hör till de internationellt mest renommerade vetenskapliga publikationerna, inkluderade denna upptäckt i de mest banbrytande undersökningarna år 2015. Förutom inom cancerbehandling torde Alitalos forskningsresultat vara tillämpbara också i behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar. Alitalo innehar även många patent.

Kari Alitalo disputerade 1981 vid Helsingfors universitet och har arbetat som gästforskare vid University of Washington i Seattle och University of California San Francisco. Han ledde Finlands Akademis spetsforskningsenhet för translationell cancerbiologi 2000–2019, Wihuris forskningsinstitut har Alitalo lett sedan 2013. Han är också vetenskaplig direktör för Finlands Akademis flaggskepp för digital precisionsmedicin inom cancervård (iCAN) och för Helsingfors universitets forskningsprogram för translationell cancerbiologi.

Alitalo har publicerat över 500 vetenskapliga originalartiklar inom biomedicin, cancerforskning, molekylärbiologi och cellbiologi. Citeringarna till dem är fler än 80 000. Alitalo har tilldelats talrika inhemska och internationella hedersbetygelser och pris, bl.a. Anders Jahre-priset till längre hunna forskare 2013 (Norge), Finlands vetenskapspris 2010 samt Antonio Feltrinelli-priset 2019 (Italien).

Alitalo innehar många nationella och internationella förtroendeuppdrag, och han är medlem i talrika vetenskapliga tidskrifters redaktioner.

Har du frågor eller synpunkter?