Heli Jantunen

Akademiker Heli Jantunen

Professor Heli Jantunen (f. 1958) har fungerat som professor i teknisk fysik vid Uleåborgs universitet sedan 2004 och som direktör för forskningsenheten för mikroelektronik sedan 2008. Hon är internationellt känd för sin forskning i elektroniska material, särskilt för sitt banbrytande arbete inom keramisk elektronik.

Med metoder som utvecklats i Jantunens forskningsgrupp kan man tillverka elektrokeramiska komponenter i temperaturer som är över 1 000 grader lägre än tidigare. Dessa komponenter används i stor utsträckning bland annat inom datakommunikation, bilindustrin och i konsumtionselektronik. Metoden ger betydande energibesparingar i tillverkningen. Metoden är också förmånlig eftersom den inte använder sig av råvaror som är skadliga för miljön och dess idrifttagning inte kräver stora investeringar.

Jantunen disputerade till teknologie doktor vid Uleåborgs universitet 2001. Under sin yrkeskarriär har hon arbetat inom industrin i tio år och återvände därifrån till Uleåborgs universitet 1999. Dessutom är hon gästprofessor vid det taiwanesiska universitetet National Taipei University of Technology 2020–2023.

År 2019 fick Jantunen både ett innovationspris för kvinnor som beviljas av riksdagen och Finlands vetenskapspris som beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet. År 2018 fick hon Nokia Foundation Award.

Jantunen tilldelades titeln akademiker inom vetenskap 2023.

Har du frågor eller synpunkter?