Akademiker Irma Thesleff

Irma Thesleff (f. 1948) är en internationellt renommerad forskare som studerat de mekanismer som styr kroppsorganens utveckling. Främst har hon forskat i tänder men också i andra organ som liksom tänderna utvecklas från embryots yta, såsom behåring, samt i spottkörtlar och benen i huvudet. Hon har skapat en modell av hur en däggdjurstand utvecklas som har gjort det möjligt att utforska förutom fosterutvecklingen också arternas evolution.

Thesleff doktorerade i odontologi 1975. Sin karriär har hon gjort vid Helsingfors universitet med undantag av en period vid Förenta staternas nationella institut för odontologisk forskning, NIDCR.

Thesleff var akademiprofessor 1998–2003 och ledde Finlands Akademis spetsforskningsenhet inom utvecklingsbiologi 2002–2007. Hon är hedersdoktor vid flera universitet: McGill University i Montreal, universitetet i Leuven i Belgien, universitetet i Debrecen i Ungern, Göteborgs universitet och Karolinska institutet i Sverige, Oslo universitet samt Köpenhamns universitet. Thesleff är kallad till medlem i Europas molekylärbiologiska organisation EMBO och de amerikanska vetenskapssamfundens paraplyorganisation AAAS (American Association for the Advancement of Science).

Hon har fått talrika pris och utnämningar, inklusive Anders Jahre-huvudpriset i medicin, Apolloniapriset, priset till Isaac Schours minne samt utnämningen till Årets professor.

Har du frågor eller synpunkter?