Finlands Akademis septemberutlysning är öppen i augusti–september

7.6.2021

Utlysningstexterna för Finlands Akademis septemberutlysning 2021 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Utlysningarna öppnar i regel den 11 augusti och slutar i år stegvis, antingen den 22 september eller den 29 september.

Forskare kan ansöka om bidrag för anställning som akademiforskare och forskardoktor samt akademiprojektsbidrag. Dessutom öppnar utlysningar av bidrag för anställning som klinisk forskare och finansiering för internationell forskarmobilitet. Akademin tar också emot och bedömer ansökningar om Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt.

I augusti och september kommer Akademin åter att ordna Ask & Apply-infomöten om utlysningen. I år ordnas de som webbinarier.

Finansiering som kan sökas i september 2021:

Övrig finansiering:

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?