Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt

25.8.2021
29.9.2021 kl 16.15 finsk tid
1.4.2022–31.3.2025
Beslutad
  • högst 400 000 euro per projekt
  • söks av en forskningsorganisation; projektet måste ha en ansvarig ledare

Finlands Akademi sköter den vetenskapliga bedömningen av ansökningar om undervisnings- och kulturministeriets (UKM) understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt. UKM fattar finansieringsbesluten och sköter utbetalningen. Samarbetet gäller nya ansökningar om statsunderstöd som riktas till ministeriet. Ansökningarna lämnas in i Akademins e-tjänst. Akademin skickar bedömarnas utlåtanden till UKM.

Den ansvariga projektledaren förutsätts ha avlagt doktorsexamen.

Vid bedömningen tillämpas Akademins praxis och kriterier. Vi anlitar främst utländska experter i den vetenskapliga bedömningen. Ansökningarna bedöms huvudsakligen i internationella paneler. Panelen ger ett utlåtande på varje ansökan. Panelutlåtandet är en sekretessbelagd handling. För ansökningar som inte lämpar sig för någon panel begärs minst två enskilda bedömningar. Vi ber dig att lämna in din ansökan på engelska för att möjliggöra en internationell bedömning, säkerställa ett enhetligt beredande av beslut och garantera en smidig behandling. Utöver den vetenskapliga nivån fäster bedömarna uppmärksamhet vid hur ansökan uppfyller de kriterier som UKM ställt i sina ansökningsanvisningar. Statens idrottsråd ger ett utlåtande om detta till ministeriet.

UKM fattar finansieringsbesluten under våren 2022. På grund av ministeriets beslutstidtabell kan finansieringsperioden inledas tidigast den 1 april 2022.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt UKM:s utlysningstext (på finska). Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?