Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt 2020

1.9.2020
5.10.2020 kl 16.15 finsk tid
1.4.2021–31.3.2024
Under behandling

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • högst 400 000 euro per projekt
  • söks av en forskningsorganisation; projektet måste ha en ansvarig ledare

Finlands Akademi sköter den vetenskapliga bedömningen av ansökningar om undervisnings- och kulturministeriets (UKM) understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt. UKM fattar finansieringsbesluten och sköter utbetalningen. Samarbetet gäller nya ansökningar om statsunderstöd som riktas till ministeriet. Ansökningarna lämnas in i Akademins e-tjänst. Akademin skickar bedömarnas utlåtanden till UKM.

Den ansvariga projektledaren förutsätts ha avlagt doktorsexamen.

Vid bedömningen tillämpas Akademins praxis och kriterier. Vi anlitar främst utländska experter i den vetenskapliga bedömningen. Vi ber dig att lämna in din ansökan på engelska för att möjliggöra en internationell bedömning, säkerställa ett enhetligt beredande av beslut och garantera en smidig behandling. Utöver den vetenskapliga nivån fäster bedömarna uppmärksamhet vid hur ansökan uppfyller de kriterier som UKM ställt i sina ansökningsanvisningar. Statens idrottsråd ger ett utlåtande om detta till ministeriet.

UKM fattar finansieringsbesluten under våren 2021. Finansieringen kan börja redan den 1 januari 2021, men på grund av ministeriets tidtabeller rekommenderar vi att finansieringsperioden inleds först den 1 april 2021.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt UKM:s utlysningstext. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?