Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut liikuntatieteelliset tutkimushankkeet 2020

1.9.2020
5.10.2020 klo 16.15 Suomen aikaa
aikaisintaan 1.4.2021–31.3.2024
Käsittelyssä

Rahoitushaku on päättynyt ja Akatemian verkkosivut on uusittu 6.10.2020. Jotkut tämän hakuilmoituksen linkit eivät tästä syystä välttämättä toimi. Hakua koskeviin kysymyksiin vastaavat haun yhteyshenkilöt.

  • Enintään 400 000 euroa / hanke
  • Hakijana tutkimusyhteisö. Hankkeelle on kuitenkin nimettävä vastuullinen tutkija

Suomen Akatemia arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden hakemusten tieteellisen tason. Päätökset hakemuksista tekee OKM, joka myös hoitaa rahoituksen maksatuksen. Arviointi koskee OKM:lle osoitettuja uusia valtionavustushakemuksia. Hakemukset jätetään Akatemian verkkoasiointiin. Akatemia toimittaa arviointilausunnot OKM:n käyttöön.

Liikuntatieteellisen tutkimushankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla tohtorin tutkinto.

Liikuntatieteellisen tutkimuksen määrärahahakemusten arvioinnissa noudatetaan Akatemian arviointikäytäntöjä ja -kriteerejä. Akatemia käyttää hakemusten tieteellisinä arvioijina pääosin ulkomaisia asiantuntijoita. Hakemukset pyydetään jättämään englanniksi, jotta ne voidaan arvioida kansainvälisesti ja jotta niiden yhdenmukainen valmistelu ja hakemuskäsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa. Hakemusten tieteellisen tason lisäksi arvioidaan, miten hakemus vastaa OKM:n hakuilmoituksessa määriteltyjä linjauksia. Valtion liikuntaneuvosto antaa asiasta lausuntonsa ministeriölle.

OKM tekee rahoituspäätökset keväällä 2021. Tutkimushankkeiden rahoituskausi voi alkaa jo 1.1.2021, mutta ministeriön päätöksentekoaikataulun takia rahoituskauden suositellaan alkavan vasta 1.4.2021.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että OKM:n hakuilmoitukseen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen PDF-tiedostona alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?