FIRI: forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar

11.8.2020
2.9.2020 kl 16.15 finsk tid
20 miljoner euro
1.7.2020–30.11.2021 (inleds retroaktivt)
Beslutad

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • rekommenderat minimibelopp för Akademins finansieringsandel i enskild ansökan är 200 000 euro; rekommenderat minimibelopp för ett delprojekt i ett konsortium är 100 000 euro och 600 000 euro för hela konsortiet
  • söks av en enskild forskningsorganisation eller ett konsortium av forskningsorganisationer; organisationens ledning ger forskningsplatsens förbindelse i e-tjänsten

I Finlands nationella färdplan för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI-färdplanen) konstateras att konkurrenskraften och välfärden i Finland ska byggas på kompetens, forskning och innovationer. För att Finland ska ta sig ur de undantagsförhållanden som pandemin orsakat och klara sig i den globala konkurrensen krävs produktion av ny information, innovationer som medför nytta och mervärde för samhället samt kompetens på hög nivå.

För att stärka och bredda kompetensspetsarna och öka deras genomslagskraft måste man samla forskningen och de nätverk som tillgodogör sig denna till större kompetenscentrum och ekosystem. I enlighet med statens fjärde tilläggsbudget stöder Finlands Akademi detta mål genom flaggskeppsprogrammet, finansiering för forskningsinfrastruktur och finansiering för partnerskapsnätverk.

Målet med denna utlysning (forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar) är att stärka och utveckla en omfattande och mångsidig användning av forskningsinfrastrukturer och stödja uppbyggnaden av kompetenscentrum. Genom utlysningen stöder Finlands
Akademi en utveckling av forskningsinfrastrukturer som görs i samarbete med näringslivet och vars syfte är att skapa en plattform där forskning, utbildning och innovation kan mötas och utvecklas.

Utlysningen stöder även de mål som uppställts i strategin för nationella forskningsinfrastrukturer i Finland för åren 2020–2030 (på engelska).

En förutsättning för att beviljas finansiering är tidigare och påvisbart samarbete med minst en samarbetspart som företräder näringslivet. Samarbetet kan även omfatta andra aktörer.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?