FIRI: Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -haku 2020

11.8.2020
2.9.2020 klo 16.15. Suomen aikaa
20 miljoonaa euroa
1.7.2020-30.11.2021 (rahoituskausi alkaa takautuvasti)
Päätetty

Rahoitushaku on päättynyt ja Akatemian verkkosivut on uusittu 6.10.2020. Jotkut tämän hakuilmoituksen linkit eivät tästä syystä välttämättä toimi. Hakua koskeviin kysymyksiin vastaavat haun yhteyshenkilöt.

  • Akatemialta haettavan rahoitusosuuden suositeltava alaraja on yksittäisen hakemuksen osalta 200 000 euroa. Konsortiohakemuksessa osahankkeen suositeltava alaraja on 100 000 euroa ja koko konsortion suositeltava alaraja on 600 000 euroa.
  • Hakijana on yksittäinen tutkimusorganisaatio tai niiden muodostama konsortio. Tutkimusorganisaation johto antaa verkkoasioinnissa suorituspaikan sitoumuksen.

Kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartta toteaa, että Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Suomen nousu pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja menestyminen globaalissa kilpailussa edellyttää uuden tiedon tuottamista, yhteiskunnallista hyötyä ja arvonlisää tuovia innovaatioita sekä korkeaa osaamisen tasoa.

Osaamiskärkien vahvistamiseksi, leventämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja on koottava isommiksi osaamiskeskittymiksi ja ekosysteemeiksi. Valtioneuvoston lisätalousarvion 4/2020 mukaisesti Akatemia tukee tätä tavoitetta lippulaivaohjelmalla, tutkimusinfrastruktuurirahoituksella ja kumppanuusverkostorahoituksella.

Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -rahoitushaun tavoitteena on vahvistaa ja kehittää tutkimusinfrastruktuurien laajaa ja monimuotoista hyödynnettävyyttä ja tukea osaamiskeskittymien rakentumista. Akatemia tukee tällä haulla tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä, jota tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja jonka tavoitteena on luoda alusta, jossa tutkimus, koulutus ja innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä.

Haulla toteutetaan myös Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian 2020-2030 tavoitteita.

Rahoituksen saaminen edellyttää hakijalta aikaisempaa ja todennettavaa yhteistyötä vähintään yhden elinkeinoelämää edustavan yhteistyötahon kanssa. Lisäksi yhteistyössä voivat olla mukana myös muut toimijat.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin Näin käytät rahoitusta -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen PDF-tiedostona alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?